Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Działania inwestycyjne

 • Zamkowe ogrody

  W naszych przy zamkowych ogrodach coraz więcej się dzieje, t.zw. Łącznik pałacu Grabowskiego, w którym będzie przejście z ogrodów do zamku i ukryta winda dla osób niepełnosprawnych już prawie gotowy.

 • "Teatr kwiatów" i "encyklopedia drzew"

  Trwają intensywne prace związane z zagospodarowaniem terenu suchej fosy pod mostem prowadzącym do zamku lidzbarskiego.

 • Konserwacja prospektu organowego

  Trwa konserwacja prospektu organowego w kaplicy zamkowej. W tym tygodniu miał miejsce częściowy odbiór prac. Po dokładnym oczyszczeniu teraz będą uzupełniane ubytki złoceń i warstwy malarskiej. Konserwację prospektu prowadzi RENOVACJA Hubert Ramotowski.

 • Łącznik pałacu biskupa Grabowskiego

  Łącznik pałacu biskupa Grabowskiego na międzymurzu wschodnim nabiera kształtów, a my już nie możemy doczekać się efektów końcowych.

 • Ogrody biskupie

  Ogrody biskupie zaczynają nabierać kształtów i to dosłownie, widoczny już jest zarys TEATRU KWIATÓW, jaki będzie w części wschodniej suchej fosy.

 • Konserwacja zabytkowych organów

  Zamkowe organy obecnie są w konserwacji, a o ich historię przybliży nam prof. Krzysztof Urbaniak z Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Konserwacja rzeźb

  Wróciły z konserwacji trzy osiemnastowieczne rzeźby ogrodowe, które dotychczas eksponowane były w zamkowym lapidarium.

 • Konserwacja i remont muru wschodniego

  Gruntowną konserwację i remont przechodzą obecnie mury obronne i oporowe okalające zamek. Na zdjęciach mur wschodni.

 • Most zamkowy nad suchą fosą XX w.

  Podjęte w latach 20. XX w. prace restauratorskie prowadzone przez Karla Haukego objęły m.in. obszar suchej fosy.

 • Uroczyste otwarcie mostu

  13 kwietnia br odbyło się uroczyste otwarcie mostu w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim.

 • Otwarcie mostu

  13 kwietnia odbędzie się uroczyste otwarcie mostu w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim.

 • Nowy most

  Ostatnia puszka farby, ostatnie pociągnięcia pędzlem i most będzie gotowy. Oficjalne otwarcie mostu w Zamek/Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim już w przyszłym tygodniu.

 • Konstrukcja mostu

  "Piszemy wprost: tu powstaje nowy most"

 • Konserwacja malowideł ściennych

  Do pomieszczenia dawnego kredensu, obok Letniego refektarza, w skrzydle zachodnim, powrócili konserwatorzy malowideł ściennych.

 • Trwa rewitalizacja murów obronnych i oporowych lidzbarskiego zamku

  W trakcie badań archeologicznych pokazały się fundamenty baszt bramnych, ukryjemy tu potrzebny, niewielki budynek gospodarczy, będą nowe, wygodne schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.