Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Alegoria Zimy

2024-03-28 12:04:59 (ost. akt: 2024-03-28 12:13:41)

Druga rzeźba, która powróciła z konserwacji, to Alegoria Zimy, osiemnastowieczna figura z piaskowca - stanęła na przygotowanym postumencie w północnej części Teatru Kwiatów. Okalają ją na razie malutkie rośliny zimozielone, cieniolubne.

Alegoria Zimy
Druga rzeźba, która powróciła z konserwacji, to Alegoria Zimy, osiemnastowieczna figura z piaskowca - stanęła na przygotowanym postumencie w północnej części Teatru Kwiatów. Okalają ją na razie malutkie rośliny zimozielone, cieniolubne.
Konserwacja rzeźb ogrodowych realizowana była w ramach projektu: Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowanego ze środków MF EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej