Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pałac na Parchamie

2024-03-19 13:01:14 (ost. akt: 2024-03-19 13:03:52)

Trochę zimno, więc tym razem widok na ogród z okien zrekonstruowanego - na zarysie piwnic - skrzydła/łącznika dawnego, barokowego Pałacu na Parchamie.

Pałac na Parchamie
Biskup Adam Stanisław Grabowski, w latach 1752-1754, do istniejącego już, barokowego pałacu na parchamie zainicjował dobudowę skrzydła – nowej alkowy. Było to wąskie, trójkondygnacyjne skrzydło, które zajęło część międzymurza wschodniego i z którego wygodnie było schodzić do ogrodów w suchej fosie. Wygląd zewnętrzny harmonizował z już istniejącym pałacem, a we wnętrzu znalazły się dodatkowe pokoje mieszkalne, a także nowa sypialnia biskupa. Nowa alkowa wraz z pałacem na parchamie została rozebrana na przełomie 1839/40 r.
Prace prowadzone w ramach projektu: Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowanego ze środków MF EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.