Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wszystko przemija, co się zowie

2024-03-18 13:05:52 (ost. akt: 2024-03-18 13:08:15)

"Wszystko przemija, co się zowie" - sentencja biskupa Krasickiego podkreśla ulotność i nietrwałość ziemskich dóbr i przyjemności.

Wszystko przemija, co się zowie
Wskazuje na to, że nic na tym świecie nie jest wieczne ani niepodważalne, wszystko przemija. Jest to przypomnienie o potrzebie doceniania chwil teraźniejszych, odbierania ich jako daru i zdawania sobie sprawy z przejściowego charakteru materialnych dóbr.
Na zdjęciu prezentujemy przepiękny kandelabr zrealizowany w ramach projektu: „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowanego ze środków MF EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.