Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Klucz do zamku

2024-03-04 14:39:50 (ost. akt: 2024-03-04 14:43:27)

Warsztaty poszukiwanie skarbu biskupa dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

Klucz do zamku
Warsztaty edukacyjne będą realizowane w ramach projektu "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowana jest z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.