Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Klucz do zamku – Warsztaty edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

2023-10-25 12:54:28 (ost. akt: 2024-01-12 12:32:10)

Zamek w Lidzbarku Warmińskim – 9 listopada 2023, czwartek, godzina 14.00

Klucz do zamku – Warsztaty edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Klucz do zamku – warsztaty edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizujemy projekt "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowany jest z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.