Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Łącznik pałacu biskupa Grabowskiego

2023-09-01 14:36:57 (ost. akt: 2024-01-12 12:24:09)

Łącznik pałacu biskupa Grabowskiego na międzymurzu wschodnim nabiera kształtów, a my już nie możemy doczekać się efektów końcowych.

Łącznik pałacu biskupa Grabowskiego
Fot. B.Błażejewicz-Holzhey

Obecnie w Zamek/Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim trwa projekt: Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”dofinansowany z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.