Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dawne pocztówki

2023-08-18 11:08:34 (ost. akt: 2023-08-18 11:10:11)

Dziś prezentujemy kolejną pocztówkę z serii #StaryLidzbark, tym razem krużganek lidzbarskiego zamku, który zachwyca wielu odwiedzających.

Dawne pocztówki
Pocztówka ze zbiorów Działu Historii i Etnografii Muzeum Warmii i Mazur.
"Krużganki zamku w Lidzbarku Warmińskim, Eigene Aufnahme und Verlag von Marie Rosengarth, Königsberg i. Pr., lata 20. XX w."
Obecnie w Zamek/Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim trwa projekt: Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”dofinansowany z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.