Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pocztówka z serii Stary Lidzbark

2023-06-14 13:18:37 (ost. akt: 2023-06-14 13:20:26)

Dziś prezentujemy kolejną pocztówkę z serii #StaryLidzbark, tym razem krużganek lidzbarskiego zamku, który zachwyca wielu odwiedzających. Pocztówka ze zbiorów Działu Historii i Etnografii Muzeum Warmii i Mazur.

Pocztówka z serii Stary Lidzbark
Lidzbark_10917: „Krużganek w zamku biskupów warmijskich w Lidzbarku (Prusy Wsch.). W zamku tym mieszkał biskup warmijski, sławny poeta, Ignacy Krasicki”, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego; Drukarnia św.Wojciecha, Poznań [okres międzywojenny]
Obecnie w Zamek/Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim realizowany jest projekt: „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”dofinansowany z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.