Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uroczyste otwarcie mostu

2023-04-18 14:19:54 (ost. akt: 2024-01-12 10:53:35)

13 kwietnia br odbyło się uroczyste otwarcie mostu w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim.

Uroczyste otwarcie mostu
Jego wygląd nawiązuje do mostu, który w ramach pierwszych wielkich prac konserwatorskich i remontowych prowadzony był w latach 20. XX w. Wówczas zlikwidowano usypaną w jego miejscu w XIX w. groblę, odkryto średniowieczne filary, z granitowymi wspornikami i ślady po pierwotnej, drewnianej konstrukcji. Most powstał w 1930 roku, po wojnie remontowano go w latach 70. XX wieku, wprowadzono wówczas stalową konstrukcję nośną i nową drewnianą balustradę.

Teraz wróciliśmy do pierwotnego kształtu mostu, na czterech gotyckich ceglanych filarach, z granitowymi wspornikami, drewnianą konstrukcją z bali sosnowych, górnych pokładem z modrzewia.

Realizujemy projekt "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowany jest z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.