Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Konserwacja malowideł ściennych

2023-03-20 12:42:06 (ost. akt: 2024-01-12 10:40:40)

Do pomieszczenia dawnego kredensu, obok Letniego refektarza, w skrzydle zachodnim, powrócili konserwatorzy malowideł ściennych.

Konserwacja malowideł ściennych
Na sklepieniu krzyżowo- żebrowym, polach tarczowych, ale także ścianach zachowało się malarstwo pejzażowe z czasów i fundacji bpa Ignacego Krasickiego. Widoczne są też fragmenty wcześniejszych gotyckich malowideł ornamentowych. Obecnie powierzchnie sklepienia i ścian poddawane są zabiegom konserwatorskim, służących głównie utrwaleniu i scaleniu walorowym malowideł.

Realizujemy projekt "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” dofinansowany jest z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, ze środków budżetu państwa oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.