Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Konserwacja malowideł ściennych

2023-03-20 12:42:06 (ost. akt: 2023-03-20 12:48:32)

Do pomieszczenia dawnego kredensu, obok Letniego refektarza, w skrzydle zachodnim, powrócili konserwatorzy malowideł ściennych.

Konserwacja malowideł ściennych
Na sklepieniu krzyżowo- żebrowym, polach tarczowych, ale także ścianach zachowało się malarstwo pejzażowe z czasów i fundacji bpa Ignacego Krasickiego. Widoczne są też fragmenty wcześniejszych gotyckich malowideł ornamentowych. Obecnie powierzchnie sklepienia i ścian poddawane są zabiegom konserwatorskim, służących głównie utrwaleniu i scaleniu walorowym malowideł.
Konserwacja w ramach realizacji projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”, realizowanego z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.