Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Znani nie do końca zapamiętani" Paul Dudeck/Paweł Dudecki (1880 - 1956)

2022-06-16 12:00:00 (ost. akt: 2022-06-29 10:33:24)

Opowieść o księdzu Paulu Dudku.

Znani nie do końca zapamiętani Paul Dudeck/Paweł Dudecki (1880 - 1956)
Dziękujemy bardzo za ciekawą opowieść pana Wiesława Nowosielskiego o księdzu Paulu Dudku, jak mówili o nim powojenni Lidzbarczanie, dyskusję po wykładzie, Wasze wspomnienia.
Pochodzący z Kaszub, społecznik, nauczyciel, ksiądz, po wojnie pierwszy proboszcz w Kościele św. Piotra i Pawła w Lidzbarku. Pierwsze schronisko młodzieżowe w jeszcze w Heilsbergu, wytyczanie szlaków turystycznych, pierwsze przewodniki, a przede wszystkim szlak Doliny Symsarny, w tym wszystkim uczestniczył, inicjował, ksiądz Paul Dudeck/Paweł Dudecki (1880-1956).

Dziękujemy za spotkanie.


Fot.Radek Niemczynowicz