Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Znani, nie do końca zapamiętani. Alfons Maria Buchholz (1884 -1957) – zasłużony mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego"

2021-11-18 21:16:22 (ost. akt: 2021-11-25 14:32:04)

Dziś w Małym Refektarzu Zamek/Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskimodbyła się prelekcja z cyklu: Znani, nie do końca zapamiętani. Alfons Maria Buchholz (1884 -1957) – zasłużony mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego.

Znani, nie do końca zapamiętani. Alfons Maria Buchholz (1884 -1957) – zasłużony mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego
Niesamowitą historię księdza o wielkiej wierze przedstawił dr Ralf Meindl, badacz historii Prus Wschodnich, propagator historii regionalnej.

Ksiądz Alfons Maria Buchholz od 1920 roku pełnił funkcję proboszcza parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Z jego inicjatywy m.in. utworzono w 1920 roku na terenie dawnych ogrodów biskupich cmentarz, obecny komunalny, wzniesiono dom dla seniorów, obecny Urząd Gminy. Przede wszystkim zainicjowano w 1924 roku powstanie Zarządu Odbudowy Zamku.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”, realizowanego z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, oraz Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej, i sprzyjającej integracji społecznej.

#LidzbarkDlaEuropy