Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencję i wydanie publikacji

2015-09-21 09:41:25 (ost. akt: 2021-09-02 19:54:31)

Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencję i wydanie publikacji
„Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencję i wydanie publikacji” – działania partnerskie w okresie 24.06.2015 r. – 30.04.2016 r. dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach części „b” Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD „b”).

W związku z realizacją projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap”, dofinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, zostały podjęte działania partnerskie pn. „Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencję i wydanie publikacji”.
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej z Partnerem Norsk Institutt for Kulturminneforskning (Norweskim Instytutem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w skrócie NIKU) odbędą się: wizyta studyjna pracowników NIKU w Polsce, wizyta studyjna pracowników Muzeum Warmii i Mazur w Norwegii oraz konferencja. W ramach projektu zostanie również wydana publikacja zawierająca wystąpienia prelegentów i dokumentację fotograficzną.
Wizyta Norwegów w Polsce ma na celu zaprezentowanie im architektury Warmii, w tym średniowiecznych polichromii w zamku lidzbarskim, zaś Polacy w Norwegii zapoznają się z tamtejszą średniowieczną architekturą sakralną i polichromiami. Partnerzy przedstawią wyniki przeprowadzonych badań, metody ochrony zabytków, przebieg i dokumentację wykonanych prac konserwatorskich, stosowaną profilaktykę i metody zwalczania szkodników.
Celem planowanych działań jest utrzymanie i wzmacnianie relacji między partnerami. Wizyty studyjne i wspólna konferencja umożliwią wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie konserwacji zabytków oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Wydanie publikacji, będącej podsumowaniem zrealizowanych działań, przyczyni się do popularyzacji wiedzy o nowoczesnych metodach i technikach konserwatorskich.

https://m.wmwm.pl/2015/09/n/norway-logo-4723.jpg

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim