Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ruszy drugi etap prac konserwatorskich w lidzbarskim zamku

2014-02-12 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 19:50:22)

Muzeum Warmii i Mazur otrzymało ponad 13 mln złotych na projekt "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce".

Muzeum Warmii i Mazur w partnerstwie z The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research zgłosiło projekt

„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap”. 12 lutego otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu naszego projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 13 390 700 zł. Całość ma kosztować 19 368 870 zł.


Przewidujemy wykonać następujące prace m.in.: remont dachów czterech skrzydeł i wież zamku, prace konserwatorskie elewacji południowej, trzech wieżyczek oraz wieży (w części ośmiobocznej), kontynuację prac konserwatorskich ścian oraz sklepień I piętra krużganków zamku - prace restauratorskie, modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej (w tym inteligentne oświetlenie krużganków), adaptację piwnic skrzydła północnego na cele wystawowe, przygotowanie wystawy o dziejach budowlanych rezydencji biskupów warmińskich, digitalizację zabytków i stworzenie wirtualnej przestrzeni zamku (w tym wirtualne zwiedzanie krużganków), konserwację zabytków ruchomych, zakup sprzętu na potrzeby edukacyjne i w celu poprawienia funkcjonowania ekspozycji na zamku.
Ogłoszenie wyników naboru.
(sm)

https://m.wmwm.pl/2015/09/n/norway-logo-4723.jpg

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim