Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap.

2015-07-14 09:03:47 (ost. akt: 2021-09-02 19:45:23)

Tytuł projektu: Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap
Szacowany całkowity koszt realizacji projektu: 19 368 870 zł
Kwota dofinansowania z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych: 13 390 700 zł
Kwota dofinansowania ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego: 6 376 423 zł

Przedmiot projektu:
1. Remont dachów czterech skrzydeł i wież zamku
2. Prace konserwatorskie elewacji, trzech wieżyczek oraz wieży
3. Kontynuacja prac konserwatorskich ścian oraz sklepień I piętra krużganków zamku
4. Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych
5. Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej
6. Adaptacja piwnic skrzydła północnego na cele wystawowe
7. Przebudowa i modernizacja sieci zewnętrznych wod.-kan. oraz wykonanie drenażu międzymurzy wraz z badaniami archeologicznymi i architektonicznymi
8. Wystawa o dziejach budowlanych rezydencji biskupów warmińskich
9. Digitalizacja zabytków i stworzenie wirtualnej przestrzeni zamku
10. Zabezpieczenie zabytków ruchomych ewakuowanych z zamku na czas prac
11. Konserwacja zabytków ruchomych
12. Zakup sprzętu na potrzeby edukacyjne
13. Iluminacja
14. Działania informacyjne i promocyjne projektu
15. Współpraca z partnerem norweskim.


https://m.wmwm.pl/2015/09/n/norway-logo-4723.jpg


Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim