Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie otrzymało dofinansowanie ze środków norweskich.

2015-07-18 11:37:02 (ost. akt: 2021-09-02 19:39:58)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie otrzymało dofinansowanie ze środków norweskich.
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w ramach programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” otrzymało dofinansowanie projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap”. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 19 368 870 złotych, a dofinansowanie wynosi 13 390 700 złotych. Środki na realizację projektu pochodzą z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny zapewnił samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Pozyskanie środków na rewitalizację zamku w Lidzbarku Warmińskim jest wielkim sukcesem olsztyńskich muzealników.
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” składać można było do 30 września 2013 roku. 7 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie zespołu – Komitetu do spraw Wyboru Projektów. Zespół ocenił wnioski i rekomendował Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 projektów wartych dofinansowania. W oparciu o tę rekomendację 12 lutego 2014 roku minister Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o dofinansowaniu.
Projekty wybrane do dofinansowania mają łączną wartość 275,2 mln złotych. Wszystkie wyróżniają się ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań – zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Dofinansowane przedsięwzięcia – przez swój unikalny charakter – przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego i rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji.

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,15906078,Dostal_Wawel_i_Lazienki__dostanie_tez_Lidzbark_Warminski.html

https://m.wmwm.pl/2015/09/n/norway-logo-4723.jpg

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim