Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków

2010-07-17 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 18:08:12)

Na początku września 2009 r., w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanym przez pana Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu oraz panem Januszem Cygańskim, Dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur. Wsparcia udzielili Islandia, Liechtenstein i Norwegia poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, priorytet Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego.

Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków
Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Lidzbarka Warmińskiego.

Źródła finansowania:
Koszt całkowity projektu - 1 234 806 EUR
Kwota dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG – 988 309 EUR
Kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 246 497 EUR

Zakres prac w projekcie:
1. Naprawa dachu krużganków
2. Renowacja nawierzchni brukowej dziedzińca i jego odwodnienie
3. Konserwacja wątków ceglanych ścian krużganków wraz z zegarem słonecznym
4. Konserwacja elementów kamiennych krużganków (kolumn, schodów, portali) oraz drewnianej balustrady
5. Konserwacja odsłoniętych polichromii na ścianach i sklepieniach krużganków oraz interdyscyplinarne badania pozostałych polichromii
Termin realizacji: 23.04.2009 – 30.04.2011r.
Miejsce realizacji: Projekt będzie realizowany w zamku w Lidzbarku Warmińskim (Muzeum Warmińskie, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie. Dokładny adres: Plac Zamkowy 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

http://muzeumolsztyn.wm.pl/i/n/20100826125632_4c764860cfcb7_herb_eea_2_[].gif


Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim