Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Rozpoczęcie prac na lidzbarskich krużgankach

2010-07-17 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 18:05:51)

Rozpoczęły się prace na krużgankach zamku lidzbarskiego. W ramach projektu PL 0470 „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego” zostały podpisane dwie umowy z wykonawcami prac budowlanych oraz konserwatorskich. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Umowa z wykonawcą robót na naprawę dachu krużganków Zamku Lidzbarskiego w ramach realizacji projektu „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego” została podpisana w dniu 27.01.2010 r. na olsztyńskim zamku. Umowę, na kwotę 199.702,37 złotych brutto, podpisał Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur oraz pan Jerzy Skorłutowski, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „SKORŁUTOWSKI” Spółka Jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy.
Umowa na wykonanie prac konserwatorskich krużganków Zamku Lidzbarskiego w ramach realizacji projektu „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego” została podpisana dnia 17.02.2010 r. przez Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur oraz pana Marcina Kozarzewskiego, przedstawiciela konsorcjum składającego się z MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski, Pracowni Konserwacji Zabytków STIUK, Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek RESTAURO. Umowę podpisano na kwotę 3.601.838,06 złotych brutto.

Szczegółowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG znajdują się na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/eog/
http://muzeumolsztyn.wm.pl/i/n/20100826125632_4c764860cfcb7_herb_eea_2_[].gif

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim