Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Na ratunek krużgankom

2010-07-19 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 18:04:02)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie realizuje projekt „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Na ratunek krużgankom
Krużganki zamku lidzbarskiego pochodzą z ostatniej ćwierci XIV wieku, ich unikatową cechą są sklepienia o przęśle trójkątnym z trójpromieniem, tzw. przeskokowe. Na ścianach i sklepieniach krużganków znajdują się polichromie gotyckie – figuralne i ornamentalne. Na ścianie wschodniej zachowały się ponadto malowane herby Medici i Hozjusz z trzeciej ćwierci XVI w. oraz Lis (herb biskupa Szymona Rudnickiego) z początku XVII wieku). Warunki atmosferyczne, zawilgocenie murów oraz błędy popełnione w przeszłości przez konserwatorów powodują niszczenie krużganków. Jest to proces szybko postępujący.
I etap realizacji projektu zakłada przeprowadzenie wielu badań, których wyniki pozwolą zapobiec niszczeniu krużganków, a w przyszłości prawidłowo odsłonić i zakonserwować gotyckie polichromie. Wykonano badania archeologiczne w obrębie dziedzińca. Przeprowadzono również inwentaryzację fotogrametryczną krużganków, opracowano ortofotomapy i skany 3 D wszystkich elementów objętych programem prac. Wykonano sondy oraz odkrywki stratygraficzne w celu określenia zasięgu występowania dekoracji malarskich na ścianach i sklepieniach krużganków.

http://muzeumolsztyn.wm.pl/i/n/20100826125632_4c764860cfcb7_herb_eea_2_[].gif

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim