Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Uroczyste zakończenie projektu "Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego"

2011-05-24 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 18:01:28)

W środę 18 maja 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego" w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim. W ramach projektu pracom konserwatorskim poddane zostały krużganki zamku lidzbarskiego, na których odkryto gotyckie polichromie ścienne przedstawiające sceny o tematyce religijnej. Pozostałe działania objęły m.in. prace przy dachu, elewacje, elementy kamienne, wymianę instalacji.

Uroczyste zakończenie projektu Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego
O realizacji całego projektu opowiedział pan Janusz Cygański - Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, a o przebiegu prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych pan Marcin Kozarzewski - lider konsorcjum, które wykonało prace konserwatorskie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: pani Agata Hernik-Ślusarczyk - doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie, pan Marek Góźdź - Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich MKiDN, pani Aleksandra Guzowska - Naczelnik Wydziału Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej MRR, pani Joanna Zając - z Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Wydział Monitorowania Pomocy Zagranicznej MRR, pan Zdzisław Fadrowski - dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Artur Wajs - burmistrz miasta Lidzbarka Warmińskiego, pan Jan Harhaj - starosta lidzbarski, pani Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska - zastępca prezydenta miasta Olsztyn.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wkład własny dofinansowany został ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim