Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Działania w projekcie

2010-10-07 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 17:57:11)

W ramach projektu przewidziano 5 działań:

Działanie 1 – Naprawa dachu krużganków, dziedzińca włączając bruk. W ramach działaniaprzewidziano wykonanie prac badawczych, przełożenie nawierzchni brukowej – korekta spadów, system odprowadzania wody deszczowej.Działanie 2 - Konserwacja ceglanych ścian oraz wymiana tynków. W ramach działania przewidzianowykonanie prac badawczych poprzedzających konserwację wątków ceglanych, konserwację wątków ceglanych wraz z dekoracją malarską, przemurowania wątków ceglanych, konserwację zegara słonecznego, wymianę tynków (sklepienia i blendy przyziemia, podłucza arkad, tył balustrady), renowację metalu ( ściągi i kotwy).Działanie 3 - Konserwacja elementów kamiennych oraz drewnianej balustrady. W ramach działania przewidziano prace przy portalach kamiennych polichromowanych, portalach z ceglanych kształtek, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, konserwację kamienia (kolumny z granitu, przyziemie, kolumny, nakrywy balustrady I piętra z wapienia zbitego), przewidziano niezbędne wzmocnienia konstrukcyjne, wymiany kamienia i rekonstrukcje, konserwację kamiennych schodów i drewnianej balustrady.Działanie 4- Ratunkowa konsolidacja i zachowanie malowideł na ścianach i sklepieniach. W ramach działania przewidziano prace badawcze – opracowanie koncepcji konserwacji malowideł na ścianach i sufitach, testy i ratunkową konsolidację polichromii, konserwację techniczną polichromii na ścianachi sklepieniach I piętra krużganków.Działanie 5 - Zarządzanie projektem (włączając promocję).http://muzeumolsztyn.wm.pl/i/n/20100826125632_4c764860cfcb7_herb_eea_2_%5B%5D.gif

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim