Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Goście z Ministerstwa w lidzbarskim zamku

2020-01-15 09:11:12 (ost. akt: 2021-09-01 14:35:27)

Wizyta Dyrekcji i Pracowników Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Goście z Ministerstwa w lidzbarskim zamku

Autor: Radek Niemczynowicz

14 stycznia 2020 r. lidzbarski zamek odwiedziła Dyrekcja i Pracownicy Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Goście zapoznali się z efektami dwóch projektów prowadzonych przez Muzeum Warmii i Mazur w lidzbarskim zamku z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG prowadzonych w latach 2009–2016:
1. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego — realizowany w latach 2009-2011
2. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim — perły architektury gotyckiej w Polsce — II etap — realizowany w latach 2014-2016.

Ponadto przedstawiliśmy przygotowania i zakres III etapu konserwacji i rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim, do którego aplikujemy w bieżącym roku. Goście zwiedzili cały zamek, zapoznali się nie tylko z efektami projektów, ale też historią zamku, Warmii, obejrzeli nasze wystawy.

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim