Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncert „Muzyka pałaców i salonów”

2021-06-16 12:00:00 (ost. akt: 2021-09-01 14:10:30)

Zamek w Lidzbarku Warmińskim, 25 czerwca 2021, g. 16.00

Koncert „Muzyka pałaców i salonów”

Autor: Łukasz Kulicki Fotografia

Zamek w Lidzbarku Warmińskim, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

zaprasza

25 czerwca, o godzinie 16.00

na

koncert„Muzyka pałaców i salonów”

w ramach projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”, realizowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej, i sprzyjającej integracji społecznej


Program koncertu: Antonio Vivaldi (1678-1741)

Koncert na obój, fagot i orkiestrę smyczkową G dur RV 545
Andante molto, Largo, Allegro molto

Sinfonia na instrumenty smyczkowe i basso continuo G dur RV146
Allegro, Andante e sempre piano, Presto

Sonata e-moll na obój, skrzypce i basso continuo op. 1 nr 2 RV 67
Grave, Corrente-Allegro, Giga-Allegro, Gavotta-Allegro

Koncert na fagot i orkiestrę smyczkową C dur RV 477
Allegro, Largo, Allegro

Koncert na 2 oboje, orkiestrę smyczkową i basso continuo C-dur RV 534
Allegro, Largo, Allegro


Marek Niewiedział - obój, kierownictwo artystyczne
Patrycja Leśnik-Hutek - obój
Tomasz Wesołowski - fagot
Radosław Kamieniarz - skrzypce, koncertmistrz
Natalia Moszumańska - skrzypce
Piotr Chrupek - altówka
Jakub Kościukiewicz - wiolonczela
Stanisław Smołka - kontrabas
Ewa Mrowca - klawesyn
Maria Wilgos - lutnia


Muzeum Warmii i Mazur korzysta z dofinansowania o wartości 2 411 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz dofinansowania o wartości 426 000 euro z funduszy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz funduszy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pokrywających wkład własny beneficjenta. Celem projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” jest ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Historia inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim