Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundusze norweskie podpisane

2021-02-05 12:00:00 (ost. akt: 2021-09-01 13:55:39)

5 lutego 2021 r.

Fundusze norweskie podpisane

Autor: Łukasz Kulicki

Wczoraj, 4 lutego, rozpoczął się nowy rozdział historii zamku lidzbarskiego. Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur podpisał umowę, dzięki której zrealizujemy projekt: „Konserwacja i restauracja XIV- wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”. Dzień po rocznicy urodzin Ignacego Krasickiego, znanego chyba wszystkim Polakom mieszkańca lidzbarskiego zamku otworzyliśmy nowy rozdział tego wspaniałego zabytku.

Muzeum Warmii i Mazur otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 241 767,88 zł do projektu wartości 17 488 886,43 zł wniosku złożonego w ramach naboru projektów do Działania 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Za te pieniądze powstaną wokół zamku ogrody, przygotujemy nowe wystawy, stworzymy nowe warsztaty edukacyjne, grę komputerową i poprawimy część infrastruktury technicznej muzeum w naszym lidzbarskim oddziale. To już trzeci raz pieniądze z tzw. funduszy norweskich trafią do lidzbarskiego zamku i trzeci raz to Piotr Żuchowski podpisuje stosowne dokumenty, wcześniej jako wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz jako wiceminister kultury.

Od dziś projektowe hasło Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej będzie nam towarzyszyło na każdym kroku w lidzbarskim zamku.