Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Podpisanie umowy na realizację projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”.

2014-05-05 00:00:00 (ost. akt: 2021-09-02 19:47:04)

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu odbyło się 5 maja 2014 r. w Wielkim Refektarzu lidzbarskiego zamku. Ze strony Muzeum Warmii i Mazur umowę podpisała dyrektor Elżbieta Jelińska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował pełniący obowiązki ministra sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski.
Podpisaniu umowy towarzyszyli także marszałek województwa Jacek Protas, starostwa lidzbarski Jan Harhaj oraz burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Artur Wajs.
Była doskonała okazja do rozmowy na temat potencjału zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku, podsumowania dotychczasowej rewitalizacji i planów na przyszłość.


https://m.wmwm.pl/2015/09/n/norway-logo-4723.jpgHistoria inwestycji

  • https://www.eog.gov.pl/
  • https://eeagrants.org/
  • Muzeum w Lidzbarku Warmińskim